Skip to content

johan van bever

advertentie
Op voorstel van Groen is het stadsbestuur van Zottegem begonnen met de verkoop van vuilniszakken per stuk. Hiervoor kan men terecht in het sociaal huis. De maatregel kan tegelijk zwerfvuil tegengaan en de mensen duurzamer doen omspringen met afval.


“De stad moet oog hebben voor de noden en behoeften van mensen die zich in een penibele financiële situatie bevinden," meent gemeenteraadslid Heidi Schuddinck (Groen). "Alleen op die manier kan de vicieuze cirkel van generatiearmoede doorbroken worden. Het aanbieden van huisvuilzakken per stuk past perfect in dit opzet. We ijveren voorts voor een nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen om op die manier tot blijvende resultaten te komen". Bij verenigingen die werkzaam zijn in de armoedebestrijding valt de maatregel in goede aarde. Anny De Windt van de vzw Bijeva wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. "Het is verschrikkelijk," begint ze. "De meeste mensen in armoede kunnen geen ganse rol huisvuilzakken kopen. Per stuk zal dat gemakkelijker zijn.