Skip to content

johan van bever

advertentie
Omwille van de drukke verkeersstromen in de Godveerdegemstraat, de Léonce Roelsstraat en de Van Aelbrouckstraat zal het stadsbestuur van Zottegem deze straten 3 maanden lang op proef eenrichtingsverkeer maken.

Het proefproject gaat van start op 16 januari en bevat de Godveerdegemstraat, van huisnummer 1 tot 52 en de Léonce Roelsstraat. Het verkeer kan dan enkel in de richting van het station rijden. Deze straten zijn te smal. In de Léonce Roelsstraat kan er ook geparkeerd worden. Twee personenwagens kunnen elkaar net kruisen maar zodra er een bus of een vrachtwagen bij betrokken wordt, zit het verkeer wel eens vast. Wanneer een bus en een vrachtwagen elkaar moeten kruisen, loopt het al helemaal mis. De proef zal drie maanden duren om vervolgens een evaluatie te maken. Dit is meteen het tweede proefproject voor die straten. Afgelopen zomer werd geprobeerd om het verkeer ordentelijker te laten verlopen met behulp van uitwijkstroken voor de bussen in de Godveerdegemstraat en de Van Aelbrouckstraat. Dat proefproject is intussen afgelopen en door De Lijn en de dienst verkeer onvoldoende bevonden als oplossing voor het probleem dat zich stelt.