Skip to content

johan van bever

advertentie
De stad Zottegem heeft zich geëngageerd om samen met een aantal andere steden en gemeenten uit de regio het burgemeestersconvenant te ondertekenen. 
Het stadsbestuur reageert daarmee positief op het voorstel van SOLVA om één gezamenlijk klimaatactieplan voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen op te maken. Zo kan men mee de doelstelling onderschrijven om de CO2-uitstoot op het grondgebied met 40% te verminderen tegen 2030 en maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te temperen. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft een belangrijke Europese uitstraling. Intussen hebben reeds meer dan 7.000 Europese steden en gemeenten het convenant ondertekend. "De streekintercommunale Solva heeft het initiatief genomen om dit voor onze regio gezamenlijk uit te werken," legt burgemeester Jenne De Potter (CD&V) uit.."Als stad willen wij mee onze verantwoordelijkheid nemen." "In 2017 zal in iedere deelnemende gemeente een nulmeting gehouden worden," kondigt schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V) aan.."Daarna zal SOLVA een regionaal plan opstellen waaraan voor iedere gemeente een individueel traject op maat met specifieke actieplannen gekoppeld zal worden om hun doelstelling te behalen. Deze kunnen gaan van het energiezuinig maken van eigen patrimonium tot allrlei andere maatregelen en acties".