Skip to content

johan van bever

advertentie
De Jongsocialisten uit Zottegem startten met een affichecampagne om de jongeren te vragen of ze zich wel goed in hun vel voelen.


De affiches hangen aan de aanplakborden in de stad maar ook in allerlei jongerencafé's. "De bedoeling is om onze bezorgdheid over jongeren te tonen met de oprechte vraag 'Hoe gaat het met je?' maar tegelijk willen we de aandacht vestigen op de problematiek van psychische problemen bij jongeren", vertelt Lieselot Eeman. "We willen mee helpen het taboe doorbreken en de jongeren aanzetten om over problemen te praten. Dit past in het Rode Neuzen-project dat nu in het ganse land geld inzamelt ten voordele van initiatieven die zich richten naar de geestelijke gezondheid van jongeren."