Skip to content

johan van bever

advertentie
De Egmontstoet, gepland in het herdenkingsjaar voor graaf Lamoraal van Egmont, krijgt geen hefboomsubsidies van de Vlaamse overheid.


In 2018 zal het precies 450 jaar geleden zijn dat Lamoraal Graaf van Egmont op de Grote Markt in Brussel werd onthoofd. Om deze historische gebeurtenis te herdenken plant de stad Zottegem in 2018 het Egmontjaar. Om alle activiteiten gedurende het Egmontjaar te coördineren is een werkgroep aan de slag gegaan die momenteel een ontwerpprogramma uitwerkt. Er komen onder meer speciale optredens, unieke fietsroutes en een bloementapijt. De vzw Herauten van Egmont bereidden ook een historische Egmontstoet voor, waarin in 30 taferelen de geschiedenis rond Lamoraal graaf van Egmont werden uitgebeeld. Om deze in te richten waren extra middelen nodig en hiervoor keken de organisatoren in de richting van Vlaanderen en dienden een subsidiedossier in. In zijn antwoord op de parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Jenne De Potter (CD&V) bevestigt Minister Ben Weyts (N-VA) dat het projectvoorstel van de herauten niet op de Vlaamse subsidiering kan rekenen omdat de jury vond dat het project niet in het programma Vlaamse Meesters past en het internationaal potentieel van de stoet onvoldoende was. "ik stel vast dat het net de ingediende projectvoorstellen uit die grote kunststeden zijn die opnieuw op Vlaamse subsidies kunnen rekenen en kleinere steden en gemeenten uit de boot vallen. Een jammere evolutie.” besluit burgemeester Jenne De Potter.