Skip to content

johan van bever

advertentie
Voor de levering van gas en elektriciteit gaat de stad Zottegem een samenwerking aan met het Vlaams Energiebedrijf (VEB).“Gas en elektriciteit nemen een belangrijke hap in ons budget in," legt schepen van Financiën Leen Goossens (C&V) uit. "We spreken over een jaarlijkse kost van ongeveer 600.000 euro, straatverlichting inbegrepen. Als stad hebben we er dus alle belang bij om de prijs voor deze diensten zo laag mogelijk te houden. In het verleden namen we daarom deel aan de door Eandis georganiseerde groepsaankoop voor gas en elektriciteit. Die contracten lopen echter eind 2017 af. Nu hebben we de kans om voor de levering van gas en elektriciteit een samenwerking aan te gaan met het Vlaams Energiebedrijf (VEB).” Het VEB werd in 2011 door de Vlaamse regering opgericht. Eén van haar opdrachten is de prijs van de energiefactuur van de Vlaamse overheidsinstanties en lokale besturen te drukken door goedkoper energie aan te kopen. Voor deze aankoop kiest het VEB voor de kortetermijnmarkt. Dat betekent dat het VEB slechts één dag op voorhand energie zal aankopen tegen de op dat moment en uur geldende tarieven. Er wordt dus niet meer gewerkt met een vaste jaarprijs. "Een bijkomend voordeel van de samenwerking met het VEB is de administratieve vereenvoudiging. We krijgen voortaan één maandelijkse factuur voor alle stadsgebouwen. Ook het OCMW, AGB, de politiezone en de kerkfabrieken zullen vanaf 1 januari 2018 hun elektriciteit en gas aankopen via de VEB.