Skip to content

johan van bever

advertentie
Het stadsbestuur van Zottegem maakt plannen om de verkeersveiligheid voor de kinderen in de schoolomgeving van Sint-Maria-Oudenhove te verbeteren. De werken zouden volgend jaar uitgevoerd worden.

  In het kader van het veiliger maken van de schoolomgeving van De Groene Poort in de Lilarestraat in Sint-Maria-Oudenhove is één van de te nemen maatregelen het verbreden van het voetpad in de Lilarestraat over een lengte van 42 meter, dat is de lengte van de schoolmuur. "Het trottoir wordt daar 1,5 meter breed en nu is dat amper 90 centimeter," zegt schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V). "Deze werken kunnen worden opgenomen in de geplande werken aan de voetpaden in Zottegem, voorzien in 2017". Schooldirecteur Ann Van den Steen juicht de komende werken toe. "Elke verbetering aan de veiligheid van de schoolomgeving is een stap vooruit. We waren daar vragende partij voor om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Het zal een stuk beter worden voor de kinderen en voor de ouders met buggy's. Ik deel de vraag om met het Vlaams gewest te overleggen om het kruispunt met de Faliestraat te verbeteren. Het stadsbestuur doet heel wat inspanningen. Zo werd kort geleden de voetweg achter onze school verhard met boomschors. Zo komen de kinderen die deze weg nemen met droge schoenen aan op school. We vroegen de stad ook om de boomschors regelmatig te vernieuwen.".