Skip to content

johan van bever

advertentie
De tunnel onder de spoorweg 122Y Melle-Geraardsbergen, tussen Erwetegem en de Meerlaan in Zottegem, wordt vervangen. Tegelijk wordt de slingerende weg wat meer recht getrokken. De werken starten in april.


De laatste hindernis is genomen. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend. "Het stadsbestuur is reeds lang vragende partij voor het vervangen van deze sterk verouderde en smalle tunnel door een nieuwe bredere tunnel," legt schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V) uit. "De nieuwe situatie, waarbij ook een deel rechttrekking van de kronkelige weg gerealiseerd wordt, zal leiden tot een comfortabelere en verkeersveiligere doorgang onder de spoorlijn. Eerst zal de tunnel ter plaatse worden gemaakt en onder de spoorweg worden 'geschoven'. Nadien zal de rijbaan worden aangelegd." De stad geeft tegelijk aan Infrabel enkele aandachtspunten mee voor de uitvoering van de werken. "Er moet aandacht zijn voor een comfortabele aansluiting voor fietsers van en naar de trage weg links van Erwetegemstraat. In plaats van de voorgestelde boordstenen wordt ter hoogte van de aansluiting van deze trage weg voorgesteld om plaatselijk over een breedte van een tweetal meter minder steile boordstenen te plaatsen of op een andere manier te zorgen dat de aansluiting met een zo gering mogelijke drempel kan worden verzorgd."