Skip to content

johan van bever

advertentie
Cultuurwerking Sotteghem betreurt dat de Herauten van Egmont op eigen houtje bij de Vlaamse overheid een subsidiedossier indienden voor een Egmontstoet n 2018. De subsidies werden niet toegekend. "Een gezamenlijke aanvraag had meer kans gehad", meent Olivier Van Rode van de Cutuurwerking.

De herauten van Egmont hebben nu een oproep gelanceerd om vooralsnog de nodige fondsen bijeen te krijgen. Cultuurwerking Sotteghem hoopt dat ze met deze oproep succes mogen oogsten zodat de Egmontstad vooralsnog een historische optocht door haar straten kan zien marcheren. Mocht de oproep echter niet het gewenste gevolg krijgen, dan wil Cultuurwerking Sotteghem niet nalaten haar alternatief project in de plaats aan te bieden. Twee jaar geleden werd het idee opgevat om op tien locaties in Zottegem scenes uit het leven van Lamoraal te laten opvoeren, door de verschillende toneelverenigingen in de stad. In november 2015 werd hiertoe met de toneelverenigingen vergaderd en werd besloten een prijsofferte op te stellen. Het project overlapte te zeer de organisatie van een historische stoet zodat het tot op heden geen verder gevolg gekregen heeft. Indien nodig kan het project echter opnieuw opgerakeld worden en zouden de helden uit de zestiende eeuw toch nog in Zottegem te zien zijn.