Skip to content

johan van bever

advertentie
In het komende jaar worden werken gepland aan de Molenbeek en de Bettelhovebeek.


De Molenbeek in Velzeke en Strijpen is één van de waterlopen waar de vismigratieknelpunten prioritair zullen worden weggewerkt. Nog dit jaar komen er vistrappen ter hoogte van de Driesmolen aan de Beugelstraat en de Van Temschemolen aan de Paddestraat. Recent werd het beheer van de Bettelhovebeek in Strijpen overgedragen van de gemeente aan de provincie. Die zal nu het bufferbekken op de Bettelhovebeek ruimen. In de toekomst zal het bekken niet alleen dienen om wateroverlast te voorkomen, het zal ook ingezet worden voor natuurdoeleinden. Eens de Molenbeek vispasseerbaar is, zal de provincie er voor zorgen dat het bufferbekken een ideale paaiplaats voor vissen kan zijn.