Skip to content

johan van bever

advertentie
In Zottegem is de Gecoro, dat is de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, op zoek naar vrouwen. Deze commissie heeft als belangrijkste taak om advies te geven over aangelegenheden die betrekking hebben op de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Deze commissie is samengesteld uit verschillende maatschappelijke geledingen en deskundigen. De wet zegt echter ook dat een minimum aantal van de leden vrouw moet zijn en dat aantal wordt in Zottegem niet gehaald.

Er hebben zich niet genoeg vrouwen kandidaat gesteld om het quotum te bereiken. Aan de verschillende geledingen is intussen al gevraagd om een vrouwelijke vertegenwoordiger te sturen. Nu gaat men nog op zoek naar vrouwelijke deskundigen. Wie dus op basis van ervaring of diploma's in de sector ruimtelijke ordening of nauw verwante domeinen in aanmerking meent te komen kan zich met een schriftelijke motivatie kandidaat stellen bij het stadsbestuur, college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9620 Zottegem. Dat moet ten laatste op 8 juni gebeurd zijn.