Skip to content

johan van bever

advertentie
De stad Zottegem heeft een woonplan opgemaakt. Het doel is om de woonkwaliteit te verbeteren. Momenteel is het woonpatrimonium nogal verouderd.


Het woonplan werd opgemaakt door de eigen dienst Huisvesting, het OCMW, Wonen Vlaanderen, de drie sociale huisvestingsmaatschappijen die in Zottegem actief zijn en het Sociaal Verhuurkantoor. De krachtlijnen zijn kwalitatieve, betaalbare en duurzame woningen te bevorderen. Uit een behoeftenstudie blijkt dat Zottegem een verouderd woningpatrimonium heeft. In het plan staat een woonvisie en daar werden enkele acties aan vastgekoppeld." Op 16 februari wordt een rondetafel georganiseerd in de Ridderzaal van het kasteel van Egmont waarop iedereen van gedachte kan wisselen omtrent woonkwaliteit. De stad wil met iedereen samenwerken, ook met thuiszorgdiensten of mensen die vaak aan huis komen. De stad gaat nu ook zelf inspecties uitvoeren. Die worden normaal gedaan door Wonen Vlaanderen. Maar om deze dienst niet om de vijf minuten op te trommelen voor kleine inspecties zal de dienst Huisvesting zelf een vooronderzoek doen. Op basis daarvan licht men dan Wonen Vlaanderen in die al dan niet verder opvolgt.