Skip to content

johan van bever

advertentie
De rechtbank heeft het doorgaand verkeer op de parking achter en naast de winkels van Blokker en Match verboden. Verkeer van en naar het politiekantoor en het bedrijvenpark moet via de Leeuwerikstraat. Die wordt breder gemaakt.
Match en Blokker zijn gelegen aan de Buke. In het gebied daarachter ligt een bedrijvenzone waar ook de lokale politie enkele jaren geleden zijn hoofdcommissariaat liet bouwen. Later kwam daar ook de nieuwe brandweerkazerne. De toegang naar de Meengracht loopt via de Leeuwerikstraat. Toch is het vrij uitnodigend om het commissariaat te bereiken of te verlaten langs de aangrenzende parking van de winkels Match en Blokker. De eigenaar van de grond wil dit sluipverkeer niet en stapte naar de rechtbank. Dat is private grond en het is niet toegestaan dat daar verkeer over komt. De rechtbank heeft in die zin dan ook een logische uitspraak gedaan. De Leeuwerikstraat is dus de enige toegangsweg tot het politiekantoor, de brandweerkazerne en de bedrijven in de buurt. Het gaat echter om een heel smal weggetje. Zottegem is nu van plan om de weg breder te maken. Er wordt een strook voortuinen onteigend zodat de straat breder kan worden en er ook nog plaats is voor een fietspad. Dat fietspad zal trouwens aansluiten op het langeafstandsfietspad dat Zottegem samen met het provinciebestuur aanlegt langsheen de spoorweg die uit Balegem komt.