Skip to content

johan van bever

advertentie
Het inkomtorentje aan de linkerkant van de toegang tot het kasteel van Breivelde wordt gerestaureerd. De stad wil voorkomen dat er ongelukken gebeuren als stenen afbrokkelen.
Van een restauratie van het rechtertorentje is geen sprake. Die verkeert wel nog in een betere staat. Eerder had gemeenteraadslid Ghislain Diependaele (N-VA/ZAP) al aangedrongen op de restauratie. Vorig jaar antwoordde schepen Liselotte De Roover (CD&V) dat die werken niet opgenomen zijn in het beheersplan voor het kasteeldomein maar dat blijkt nu toch het geval te zijn. "Er dienen herstellingen aan de kantelen en het platte dak uitgevoerd te worden. De gevels dienen gereinigd en hersteld te worden. Het houten buitenschrijnwerk en de metalen poort dienen hersteld en geschilderd te worden. Alsook dienen er aanpassingen aan de onmiddellijke buitenomgeving uitgevoerd te worden zoals het herleggen van 5 vierkante meter kasseien." Deze werken komen in aanmerking voor aanvraag van een erfgoedpremie van 40% van de kostprijs. "Dit jaar zal er een aanvraag gedaan worden voor een erfgoedpremie voor het linkse inkomtorentje. De kostprijs voor deze werken worden geraamd op 27.175 euro. Het voor 40% subsidieerbaar deel wordt geraamd op 10.429 euro.