Skip to content

johan van bever

advertentie
De Godveerdegemstraat wordt heraangelegd in asfalt.  Aan het wegdek vanaf huisnummer 165 tot 199 moeten er dringende herstellingswerken
uitgevoerd worden. "De Godveerdegemstraat was een gewestweg maar momenteel is de overname van deze weg door de stad lopende," legt schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V) uit. De herstellingswerken omvatten het uitbreken van de huidige betonverharding, fundering en onderfundering, het verdiepen van de wegkoffer, het aanbrengen van een nieuwe fundering en onderfundering en het vernieuwen van greppels en boordstenen. De kosten worden geraamd op 201.478 euro. Van dat bedrag zal het Vlaams gewest 89.336 euro voor zijn rekening nemen. De werken gaan nu in openbare aanbesteding.