Skip to content

johan van bever

advertentie
Stad Zottegem wilt 5.000 nieuwe bomen planten in het Kloosterbos.  Vorig jaar werden er in het Kloosterbos in Sint-Maria-Oudenhove 150 kaprijpe populieren geveld. Dit voorjaar nog worden er op diezelfde plaats 5.000 nieuwe bomen aangeplant. Ze komen rechts naast de hoofdingang aan de Kloosterbosstraat. Na overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos werd er gekozen voor inheemse soorten zoals haagbeuk, beuk, zomereik en zoete kers. "Er wordt in totaal 12.400 m² herbebost", berekende schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).