Skip to content

johan van bever

advertentie
Stad Zottegem zal het Egmontevocatie-project van Cultuurwerking Sotteghem financieel ondersteunen.

2018 wordt het 450ste herdenkingsjaar van de terechtstelling van Egmont en Horn. Hieromtrent worden allerlei projecten uitgewerkt. Eén van die projecten bestaat erin om de Zottegemse toneelverenigingen tien scenes uit het leven van de graaf te laten opvoeren, op evenveel verschillende locaties in Zottegem. Het Crescendo-koor wil de scenes met zestiende-eeuwse muziek opvrolijken. "En recent werd ook voorgesteld om de scenes te combineren met een culinaire wandeling, waarbij verschillende Zottegemse restaurants telkens een delicatesse zouden serveren," kondigt Olivier Van Rode aan. Om de toneelverenigingen in staat te stellen deze scenes uit te beelden, zijn uiteraard heel wat kostuums nodig, naast tal van andere organisatorische en logistieke ondersteuning. En koken kost geld. "Daarom richtte Cultuurwerking Sotteghem zich met het projectvoorstel tot het Zottegemse stadsbestuur, dat nu zijn steun aan het project toegezegd heeft. Nu kunnen we echt aan de voorbereidingen beginnen".