Skip to content

johan van bever

advertentie
De Zottegemse oppositiepartijen Open Vld, N-VA-ZAP en Groen dienden gezamenlijk een motie in om op de volgende gemeenteraad een oproep te doen om de commissie intergemeentelijke samenwerking samen te roepen. 


Deze verplichte gemeenteraadscommissie kwam deze legislatuur nog maar twee keer samen. "Volgens ons maakt de actualiteit de noodzaak aan transparantie in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden meer dan ooit nodig," zeggen de oppositiepartijen. "In de gemeenteraadscommissie zullen we terugkoppeling vragen vanuit de grootste intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en vragen we naar een totaaloverzicht van participaties vanuit Zottegem. Ook de relevantie van deelname van de stad aan een aantal verbanden willen we kritisch bekijken in de commissie. Volgens een niet volledige overzichtslijst participeert Zottegem in maar liefst 52 verschillende verbanden. Aangezien de vertegenwoordigers van de stad daarover nooit terugkoppelen in de voorziene commissie, ontbreekt elke vorm van transparantie."