Skip to content

johan van bever

advertentie
Het stadsbestuur van Zottegem zal een detailhandelsplan laten opmaken.

"Het detailhandelsplan zal opgemaakt worden door SOLVA en geeft een inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel, de ruimtelijke context en het pandenarsenaal in Zottegem," legt schepen van Middenstand Lieselotte De Roover (CD&V) uit. "Op basis van die analyse zullen voorstellen worden geformuleerd over de wenselijke situatie en zal bekeken worden hoe dat kan worden gerealiseerd." De schepen hoopt een groot draagvlak van alle betrokkenen te vinden. "Hiervoor zal in het plan van aanpak uitgebreide communicatie en inspraak worden opgenomen, vooral met de vertegenwoordigers van middenstanders en ondernemers. Een werkgroep zal de opmaak van het plan coördineren. Het plan wordt volgende maand op gang getrokken en eind mei wordt een eerste keer gecommuniceerd over de stand van zaken, om het geheel af te werken tegen september 2017."