Skip to content

johan van bever

advertentie
Open VLD wil dat het OCMW van Zottegem steeds voldoende aandacht heeft voor plaatselijke leveranciers.

Op de OCMW raad werd de aankoop van 20 nieuwe desktop computers goedgekeurd voor een totaalbedrag van 12.094 euro. Open VLD-raadsleden Liliane De Lange en Lode Bruneel merken op dat er geen offertes werden ingediend door lokale zelfstandigen. "Lokale zelfstandigen werden van deze onderhandelingsprocedure niet op de hoogte gebracht omdat zij niet zouden kunnen concurreren met de geboden prijzen van grotere spelers en geen interesse zouden hebben in dit soort offertes," zegt Lode Bruneel. Volgens Open VLD is het een vergissing om de lokale handelaren niet te informeren van dit soort procedures. "Dat is niet enkel goed voor de lokale economie, het is ook goed voor die lokale overheid zelf. Bij een eigen rondvraag blijkt dat de plaatselijke leveranciers niet enkel geïnteresseerd zijn maar zij hadden zelfs exact dezelfde toestellen aan de scherpere prijs van 11.973 euro kunnen leveren."