Skip to content

johan van bever

advertentie
Oppositiepartij N-VA/ZAP vraagt het stadsbestuur om een toegankelijkheidsprijs in te voeren. Een eerdere poging daartoe mislukte. De stad zelf werkt aan optimale toegankelijkheid. Een voorbeeld daarvan is de Egmontkoepel die pas werd afgewerkt.

De Egmontkoepel maakt de crypte van Egmont, onder de kerk, een stuk toegankelijker. In de crypte kunnen nauwelijks twee mensen binnen die dan nog moeilijkheden hebben om er zich te draaien of te keren. Met de aangebouwde koepel wordt het mogelijk dat groepen overdekt kunnen wachten om de crypte te bezoeken. De toegang tot de koepel wordt vergemakkelijkt met een hellend vlak. De koepel is pas afgewerkt en moet nog ingericht worden. Ook de ledverlichting werd nog niet aangebracht. Ook bij de herinrichting van het stadscentrum en de bouw van het administratief centrum Sanitary werd optimaal rekening gehouden met de toegankelijkheid. Het voorstel van N-VA/ZAP rcht zich meer op de handelaars. De stedelijke adviesraad voor personen met een handicap Zottegem wou in 2011 al een nieuwe golfbeweging aanpassingswerken in winkels teweegbrengen en schreef toen een toegankelijkheidsprijs voor handelszaken uit. Dat initiatief stierf een stille dood. N-VA/ZAP wil een nieuwe poging wagen. "Voor mensen met een beperking is het vaak nog een hele opdracht om een winkel of horecazaak te betreden," vindt gemeenteraadslid Cynthia Van den Steen (N-VA/ZAP). "Daarom stellen we voor dat de stad jaarlijks een toegankelijkheidsprijs uitreikt als stimulans voor meer toegankelijke winkels en cafés voor iedereen. We stellen een geldprijs voor, samen met een plakkaat met vermelding ‘Meest toegankelijke zaak 2017’. Die kan dan an de gevel bevestigd worden."