Skip to content

johan van bever

advertentie
De stad Zottegem geeft een gunstig advies voor de bouw van de parkeertoren aan de achterkant van het station maar vraagt wel een mobiliteitstudie. Meer dan vragen kan de stad echter niet doen.

Het openbaar onderzoek naar de bouw van de parkeertoren is achter de rug. Er kwamen 6 bezwaarschiften binnen. Een van de opmerkingen is de te verwachten verkeerschaos in de buurt van de parkeertoren. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen op de site, tussen de Broeder Mareslaan en de Lyceumstraat, stijgt van 513 naar 1.119. Er wordt verwacht dat dit een grote invloed zal hebben op de lokale verkeersstromen van en naar de parking. Er kan niet uitgesloten worden dat het project tot substantiƫle verkeersproblemen leidt. Om die reden beveelt het stadsbestuur aan dat de bouwheer (NMBS) een allesomvattende mobiliteitsstudie te laten uitvoeren. "We geven in deze slechts een advies," zegt schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V). "De bouwvergunning wordt afgeleverd door het gewest. We vragen een bijkomende mobiliteitsstudie omdat de problematiek dieper moet worden onderzocht. We zijn uiteraard positief tegenover de komst van de parking omdat het een oplossing biedt voor het "wildparkeren' in de wijk Bevegem. We hebben er nog geen zicht op wanneer de werken precies zullen beginnen." Oppositiepartij Open VLD wil dat de mobiliteitsstudie verder gaat dan de Lyceumstraat. "De Broeder Mareslaan verbindt twee zwarte punten," duidt Bart Lateur aan. In de eerste plaats bovenaan aan het kruispunt met de Godveerdegemstraat. Daar zijn dan weer plannen voor eenrichtingsverkeer. Dat zal de verkeerstromen wijzigen. Ten tweede onderaan. Daar staat een brug die te smal is. De NMBS is nodig voor een oplossing."