Skip to content

johan van bever

advertentie
Dank zij de stad Zottegem kon Cunina een school bouwen in Haïti. Het geld komt van de subsidies die Cunina de afgelopen jaren via de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) kon ontvangen.

Sinds 2010 is Cunina actief in Haïti, een land dat toen zwaar getroffen werd door een aardbeving. "We besloten om iets te doen aan de verbetering van de situatie in het binnenland", vertelt Marc Henau. "Er werd een ambitieus plan opgesteld om 5 scholen in de dorpen Mombin Crochu en La Victoire opnieuw op te bouwen. We gingen in 2011 van start en zochten steun bij bedrijven en particulieren. Intussen zijn we zes jaar verder en bouwden we aan een tempo van gemiddeld twee klaslokalen per school per jaar. Dat betekent samen 41 klaslokalen, verspreid over de vijf scholen, die we ook volledig inrichtten en verfden. De scholen zijn nu bijna helemaal klaar." Mede dank zij de bijdrage van de stad Zottegem heeft Cunina de kleuter-, lagere- en middelbare school Notre Dame in La Victoire kunnen renoveren en uitbreiden. "We hebben er drie nieuwe klaslokalen en een directieruimte gebouwd en afgewerkt. Daarbovenop renoveerden we 6 klaslokalen en gaven de ganse school een nieuw dak. Op de schoolmuur brachten we een partnerbord van de stad Zottegem aan."