Skip to content

johan van bever

advertentie
Zottegem maakt nu met een samenwerkingsovereenkomst officieel deel uit van de interlokale vereniging onthaal- en integratiebeleid Zuid-Oost-Vlaanderen.

Het opzet bij het onthaal van nieuwkomers is om bij de eerste kennismaking met de stads-en OCMW-diensten een onthaalgesprek te voeren, bij voorkeur op de dienst burgerzaken omdat ze zich daar toch moeten melden. Dit gesprek kan de basis vormen voor een eventuele doorverwijzing en is drempelverlagend voor de nieuwkomers. Het project wordt gesubsidieerd. De stad krijgt van de federale overheid 26.253 euro voor de periode tot en met 31 december 2018. In dit project werkt de stad samen met de vzw Pin. Die rekruteert en begeleidt de ervaringsdeskundigen en zet die onder meer in voor het voeren van de lokale onthaalgesprekken en de ondersteuning van de OCMW-werking. Het OCMW engageert zich ertoe om binnen het eigen personeelskader een toeleider van Pin te voorzien. In het actieplan staat dat er wekelijks een contactpersoon-toeleider van Pin aanwezig zal zijn in de gemeente. Pin zal vervolgens elk jaar een rapport van de werking overhandigen aan het stadsbestuur.