Skip to content

johan van bever

advertentie
N-VA-ZAP vraagt het stadsbestuur om het arsenaal aan verkeersborden in Zottegem in kaart te brengen en aan te pakken waar nodig.   "Ondanks de goede bedoelingen, stellen we vast dat een overdaad aan verkeersborden de verkeersveiligheid net in het gedrang brengt," argumenteert Mathias Diependaele (N-VA/ZAP). Het probleem doet zich in gans Vlaanderen voor. "De Vlaamse overheid reikt een handige tool aan voor lokale besturen om de verkeersborden om op hun grondgebied te inventariseren en vervolgens door te lichten". In Zottegem maakte de meerderheid een zonaal snelheidsplan op waarbij 50km/u de norm wordt. "Op zich een goed idee, maar N-VA-ZAP wil wel waarschuwen voor een mogelijke wildgroei aan verkeersborden om de uitzonderingen aan te duiden. Gelukkig zou het wel de bedoeling zijn om met zoneborden te werken die het snelheidsregime aanduiden." Volgens schepen Peter Vansintjan zullen er heel wat verkeersborden verdwijnen zodra de zoneborden geplaatst worden. Dat gebeurt eind juni.