Skip to content

johan van bever

advertentie
De verbreding van de Leeuwerikstraat als ontsluiting van het bedrijventerrein en voor de aanleg van een veilig fietspad loopt enige vertraging op door het bezwaar van twee eigenaars.

Twee eigenaars die een stuk grond hebben langsheen de Leeuwerikstraat gaan er niet mee akkoord dat het stadsbestuur een deel van de voortuin verwerft om de weg te kunnen verbreden. "We willen het openbaar belang laten primeren en zetten nu de procedure voor onteigening in," zegt schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V). "Zodra de onteigening gebeurt is, kunnen we een ontwerper aanstellen en veilig fietsverkeer richting Gent realiseren. Dat fietspad in de Leeuwerikstraat zal aansluiten op het langeafstandsfietspad dat Zottegem samen met het provinciebestuur aanlegt langsheen de spoorweg die uit Balegem komt" De bezwaren komen van Hobbyrama die door de verbreding een aantal parkeerplaatsen voor de winkel en het volume van opslagplaats voor bouwmaterialen ziet verdwijnen. Immofim ziet de nieuwe weg tot op 1 meter van de eigen voorgevel komen en vindt dat het gebouw op die manier onbruikbaar en onverhuurbaar wordt. Elia wil dan weer het plan bestuderen om te voorkomen dat de nieuwe weg te dicht bij de hoogspanningspyloon terecht komt en de stabiliteit ervan in gevaar brengt. De bezwaren werden door het schepencollege ongegrond beschouwd. "Het wegdek verkeert in slechte staat en de huidige wegbreedte is te smal wat een gevaar vormt voor de veiligheid van de weggebruiker. Deze rooilijnbreedte is een noodzaak om tot een veilig ingerichte weg met fietspaden te komen".