Skip to content

johan van bever

advertentie
Het stadsbestuur van Zottegem heeft zichzelf een vergunning gegeven om 26 bomen te kappen aan de tennisterreinen van TC Zottegem om twee padelterreinen te kunnen aanleggen.

"Dit gebeurt zonder ernstig overleg met de buurt en zonder te overwegen of andere oplossingen mogelijk zijn, zodat op zijn minst enkele bomen gespaard kunnen blijven," klaagt Heidi Schuddinck van oppositiepartij Groen. Groen vraagt nu een ernstige inspanning om het dossier opnieuw te bekijken. "Bovendien stellen we ons de vraag of dit de juiste plaats is voor de aanleg van padelterreinen. Deze sport is intensiever en produceert meer lawaai dan een tennisplein. Groen zal dan ook een bezwaarschrift indienen tegen de vergunning." Het is de tennisclub die de terreinen zal aanleggen maar dat gebeurt op grond van de stad Zottegem. Burgemeester Jenne De Potter erkent dat er discussie bestaat over het verdwijnen van de bomen. "Er is een positief advies van de stedenbouwkundig ambtenaar. Die baseert zich op de wetgeving. Die zegt dat het kappen van de bomen geen enkel probleem is. Het terrein is gelegen in een zone voor dagrecreatie. Het is geen bos want de bomen staan in lint aan de perceelsgrens. Bovendien zijn de bomen kaprijp en zijn er zelfs enkele bij die niet meer gezond zijn. Ik denk dat we moeten zoeken naar een compromis waarbij misschien een aantal bomen kan blijven staan of dat er een groenscherm wordt aangeplant."