Skip to content

johan van bever

advertentie
De stad Zottegem ondertekent het 'bijencharter'.

“Met de ondertekening van dit charter engageert Zottegem zich om nog dit jaar een sensibiliseringscampagne rond bijen op te zetten en om een concrete actie uit te voeren naar het creëren van een stuifmeelrijke omgeving," legt schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V) uit. "In 2018 en 2019 moet in samenwerking met de verschillende partners zoals de milieuraad, imkers, landbouwers en natuurverenigingen een lokaal actieplan ontstaan. Concreet verbindt de stad er zich toe om te zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving op openbare plaatsen en sensibiliseringsacties op te zetten naar de burger toe, maar ook naar landbouwers en industrie. Als we daar in slagen krijgt de gemeente de titel van bij-vriendelijke gemeente." Eerder deed de stad ook al inspanningen. "in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen konden de inwoners de afgelopen jaren gratis bloemenzaad en bloembollen afhalen. In 2015 bouwde de milieudienst een bijenhotel in het Beislovenpark. De afgelopen jaren organiseerde de milieudienst ook al tal van ‘bijen’activiteiten voor de schoolgaande jeugd in BIJsloven. Bovendien worden onze natuurgebieden beheerd met aandacht voor de biodiversiteit en bij nieuwe aanplant wordt er gelet op de waarde voor bijen, zoals recent bij de aanplant van 5.000 nieuwe bomen in het Kloosterbos."