Skip to content

johan van bever

advertentie

Ocmw-raadslid Heidi Schuddinck van Groen!
Ocmw-raadslid Heidi Schuddinck van Groen! vraagt een snelle realisatie van het lokaal overleg kinderopvang in Zottegem. Volgens Groen! loopt Zottegem achter op het gebied van kinderopvang.

De Vlaamse overheid spoort de gemeenten aan om een plan met visie te realiseren. Daar moet Zottegem gebruik van maken zegt Heidi Schuddinck. Het kan volgens haar niet genoeg zijn om zomaar wat mensen die iets met kinderopvang te maken hebben rond de tafel te brengen. Er moet een plan worden opgemaakt met algemene doelstellingen, concrete acties op korte en op lange termlijn en er dient samengewerkt te worden met de verschillende stadsdiensten en het ocmw.

Het stadsbestuur kan voor zo'n plan subsidies krijgen, maar dan moet het plan wel voor 31 december 2007 goedgekeurd worden. Schuddinck zal het onderwerp agenderen op de volgende ocmw-raad. Als het ocmw dit werk grondig wil aanpakken dan moet er nu uit de startblokken geschoten worden besluit Schuddinck.