Skip to content

johan van bever

advertentie
In Zottegem is een einde gemaakt aan de actie Met Belgerinkel naar de Winkel editie 2007. Er namen 97 handelaars deel aan de actie. Het was de bedoeling dat het per fiets winkelen aangemoedigd werd. Wie per fiets boodschappen deed kreeg in de winkels een stempel. Er werden 513 volle stempelkaarten ingestuurd en daaruit werden de prijswinnaars getrokken. Aan de actie werd ook een enquête gekoppeld. Daaruit bleek dat heel wat fietsers veiliger straatinfrastructuur voor de fietsers wensen.

Dit jaar was het de vierde keer dat de stad Zottegem deelnam aan deze actie die in heel Vlaanderen gecoördineerd wordt door de Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met UNIZO en voor Zottegem in samenwerking met de middenstandsraad.

De campagne duurde van 28 april tot 16 juni. 97 Zottegemse handelaars toonden zich bereid om deel te nemen aan de actie. De 513 volle spaarkaarten is minder dan vorig jaar. Er is duidelijk een dalende trend die de stad volgend jaar zal trachten om te buigen.

Op elke spaarkaart stond ook nog een mini-enquête. Op de vraag ‘Wat is volgens jou nodig om uw gemeente fietsvriendelijker te maken?’ konden de deelnemers 5 mogelijkheden aankruisen. 143 deelnemers kruisten ‘minder autoverkeer in centrum’ aan, 202 kruisten ‘straatinfrastructuur veiliger maken voor fietsers’ aan. 101 kruisten ‘maatregelen tegen fietsdiefstal’ aan, 91 kruisten ‘maximumsnelheid in winkelstraten verlagen’ aan en 127 kruisten ‘meer fietsenstallingen’ aan. 183 deelnemers kruisten niets aan.

 

Er waren ook prijzen te winnen met de volle spaarkaarten. We vermelden de twee hoofdwinnaars.
 Helena Limpenswaardebon goed voor een 8-daags gratis hotelverblijf in de Franse Alpen voor 1 persoon geschonken door Wonderreizen bvba, Van Aelbrouckstraat 8
 Martine De Backerwaardebon van 250 euro te spenderen bij fietsen Kurt VDB geschonken door stadsbestuur Zottegem