Skip to content

johan van bever

advertentie
In Zottegem plant het stadsbestuur twee nieuwe rioleringsprojecten. Het gaat om het aanleggen van riolering in de Vogelzang en de Doolstraat en in de Bijlokestraat en Deinsbekestraat.

In Vogelzang en de Doolstraat wordt een gescheiden riolering aangelegd. In beide straten wordt nadien de rijwegverharding in oorspronkelijke staat hersteld. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 826.505 euro. De Vlaamse overheid kent een gewestbijdrage toe van 403.465 euro. Na de werken zal het afvalwater uit deze twee straten afgevoerd worden richting Parkstraat en collector.

Ook in Bijloke en Deinsbekestraat komt een gescheiden rioolstelsel. Na de werken zal het stadsbestuur bij de heraanleg van de straten enkele snelheidsremmende maatregelen doorvoeren zoals het aanleggen van verkeersplateau's en wegversmallingen. Ook voor de fietsers worden enkele verkeersveilige maatregelen ingevoerd. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 1.772.075 euro. De Vlaamse overheid kent een tussenkomst toe van 585.780 euro. Deze werken zullen pas aanvatten nadat de werken aan de Buke afgelopen zijn. Op die manier blijft Zottegem vlot bereikbaar.