Skip to content

johan van bever

advertentie
Akkervogelproject wordt verlengd (op de foto: een patrijs)
De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen stemt in met de verlenging van het akkervogelproject, dat is een soortenbeschemingsproject van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Dat betekent dat het project kan verdergezet worden met subsides van de provincie.

Het project liep tot 1 april maar kon niet worden afgesloten aangezien er in het kader van het project een groot aantal beheersovereenkomsten werden afgesloten met landbouwers waarvan er een aantal over een langere periode lopen. De verlenging van het project was dan ook een absolute vereiste opdat de aan het project deelnemende landbouwers zouden kunnen worden vergoed voor de maatrregelen die ze nemen ten gunste van de akkervogels.

De uitvoeringstermijn voor het akkervogelproject is nu verlengd tot 30 april 2008. Wat daarna nog uitgevoerd wordt komt niet meer in aanmerking voor subsidie. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen zal als tegenprestatie op informatiepanelen en in alle publicaties vermelden dat het project tot stand kwam in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en daarbij het logo van de provincie gebruiken.