Skip to content

johan van bever

advertentie
Raamovereenkomst RUP Lelie getekend
In de raadzaal van het stadhuis van Zottegem hebben de verschillende betrokken partijen donderdagavond de raamovereenkomst voor de realisatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan Lelie ondertekend. Die vier partijen zijn het ziekenhuis Sint Elisabeth, de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek, projectontwikkelaars Matexi en en Kestimo en de stad Zottegem. Tussen 2010 en 2025 worden er in het gebied tussen de kerk van Godveerdegem en de wijk Bevegem 500 woningen gebouwd en zal het ziekenhuis uitbreiden.

Dit project zal een belangrijke invloed hebben op de toekomst van Zottegem zegt burgemeester Herman De Loor, blij dat het project na tien jaar voorbereiding nu echt op het veld van start kan gaan. Het project is voor alle partijen een goede zaak, zo bleek tijdens de voorstelling. Het ziekenhuis kan haar noodzakelijke uitbreiding realiseren. Dat was totnogtoe niet mogelijk omdat de uitbreidingszone in woonuitbreidingsgebied ligt. Het plan zet dat gebied om tot zone van openbaar nut.

De sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek zal instaan voor de bouw van 250 sociale woningen en knaagt hiermee een flink stuk van de achterstand op het gebied van gesubsidieerd wonen in Zottegem weg. De projectontwikkelaars Matexi en Kestimo zorgen voor de andere helft van het nieuwe woningenbestand. Er ontstaat een nieuwe wijk met een centrum en daarin is plaats voor handel en zelfs onderwijs en kinderopvang. 80% van het gebied is al in handen van de ontwikkelaars. De overige 20% zit in de vierde fase dat pas rond het jaar 2020 in uitvoering gaat. Tot zolang is er tijd om die gronden te verwerven.

11 studiebureau's zijn aan het werk om een globaal plan te tekenen voor het gebied. Eind september zullen ze hun plan verdedigen waarna een jury van de betrokkenen in het dossier een keuze zal maken.