Skip to content

johan van bever

advertentie
Laurent Stalpaert uit Zottegem is aangesteld als lid van de vernieuwde Hoge Raad voor Vrijwilligers. Hij vertegenwoordigt er het Ouderen Overleg Comité. De Hoge Raad voor Vrijwilligers is een adviesraad, opgericht door het ministerie van Sociale zaken. Het heeft als permanente doelstelling een organisatie van raadpleging en overleg te zijn waarbij vrijwilligers en overheid met elkaar in contact komen. Op die manier garandeert de Raad dat er voortdurend aandacht wordt besteed aan specifieke problemen van de vrijwilligers op talrijke gebieden.

De Hoge Raad voor Vrijwlliggers heeft drie taken: Het verzamelen, systematiseren en analyseren van informatie met betrekking tot vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Het onderzoeken van de specifieke problemen waarmee vrijwilligers en het vrijwilligerswerk kunnen geconfronteerd worden en op eigen initaitief of op verzoek van de bevoegde ministers adviezen geven of voorstellen doen met betrekking tot vrijwlilligers en vrijwilligerswerk.

Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren onderhoudt de Raad contacten met organisaties, instelllingen en overheden. Een volgende vergadering van de Raad staat gepland in september.