Skip to content

johan van bever

advertentie
In mei 2007 telde Herzele  381 niet werkende werkzoekenden. Dat is 11,2% minder dan een jaar daarvoor. Sint Lievens Houtem telde 222 niet werkende werkzoekenden, ook 11,2% minder dan in mei 2006. In Zottegem waren er 464, en dat is 21,6% minder. In gans Zuid-Oost-Vlaanderen daalde het aantal niet werkende werkzoekenden met 16,4%. Op Vlaams niveau gaat het om een daling van 20,8%.

Aan deze cijfers heeft het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen enkele conslusies verbonden. ,,De reden van de daling van de werkloosheid ios te vinden bij de hoogconjunctuur en de grote vraag op de arbeidsmarkt. De daling is echter voor alle categoriën minder sterk dan het Vlaams gemiddelde. Alleen de dalende jeugdwerkloosheid is iets meer dan het Vlaams gemiddelde. De groep oudere werkzoekenden is groter dan het gemiddelde in Vlaanderen''.

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen ziet voor de nabije toekomst enkele uitdagingen. ,,Zo dienen de sociale partners ten volle hun verantwoordelijkheid te nemen om alle mogelijke beschikbare tools en middelen in te zetten om te komen tot een betere matching tussen de vacatures en de werkzoekenden in de regio. Ook lokale besturen mogen niet aan de zijlijn blijven staan. Binnen het concept lokale werkwinkel kunnen ze een personeelslid aanstellen die het lokaal werkgelegenheidsbeleid in de praktijk moet omzetten''.