Skip to content

johan van bever

advertentie
De vzw den Boomgaard uit Lierde mag een speeltuin en een parking aanleggen op een perceel gelegen aan de Kloosterstraat in Erwetegem. Het schepencollege van Zottegem heeft hiervoor een gunstig advies afgeleverd.

De plannen waren eerder al in openbaar onderzoek geweest en niemand heeft bezwaren tegen de aanleg van een speelltuin en parking. De voorziene werken liggen echter wel gedeeltelijk in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Vzw Den boomgaard is een erkend centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning en wordt beschouwd als een gemeenschapsvoorziening. Hierdoor kunnen de werken bij uitzondering toegestaan worden in het landschappelijk waardevol gebied aangezien het centrum een daadwerkelijke behoefte heeft aan een speelruimte en parkeerruimte.

Er kan niet gewacht worden op een planologisch initiatief van het stadsbestuur. Hiermee bedoelt men een ruimtelijk uitvoeringsplan want dat kan twee jaar aanslepen. Binnen het woongebied zijn er bovendien geen andere alternatieven. De bouwwerken zullen ook geen bijkomende bouwvolumes voorzien. Het schepencollege is dan ook van oordeel dat de werken inpasbaar zijn in de omgeving, op voorwaarde dat er in de omgeving voldoende groenvoorzieningen worden aangelegd.