Skip to content

johan van bever

advertentie
Het schepencollege van Zottegem heeft gunstig advies verleend voor de bouwaanvraag van een projectontwikkelaar die aan de Meerlaan een appartementsgebouw met 16 wooneenheden wil optrekken.

De bouwaanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek en dat leverde 1 bezwaarschift op. Volgens de indiener ervan werd het bestaande bomenbestand op de plaats van de werken onjuist weergegeven, zou de privacy van de omwonenden geschaad worden door de terrassen die bij de appartementen horen en zouden de toegelaten bouwdieptes en -hoogtes overschreden worden. Bovendien zou de komst van 16 extra gezinnen een te grote druk op de omgeving veroorzaken.

Op de plannen is er sprake van het rooien van 9 bomen. Dit wordt achteraan gecompenseerd met nieuwe beplantingen. Het rooien van bomen op een bouwplaats is onvermijdelijk en de extacte weergave van welke boom waar staat is eerder bijkomstig meent het stadsbestuur. Bovendien heeft de klager niet aangetoond wat er met het weergaveplan van de bomen verkeerd is. De bouwdieptes en -hoogtes voldoen aan de voorschriften van het pas goedgekeurde en nu geldende BPA Sanitary.

Op vlak van de privacy worden de wettelijke en gebruikelijke normen gerespecteerd. Bovendien komen de appartementen in een stedelijke, dichtbebouwde omgeving in het stadscentrum en dat rechtvaardigt de relatief hoge perceelsbezetting en woondichtheid. In het gebouw zelf wordt voldoende parkeergelegenheid voorzien zodat er op vlak van mobiliteit geen noemenswaardige problemen te verwachten zijn.