Skip to content

johan van bever

advertentie

Vlaams minister van welzijn Inge Vervotte (CD&V/N-VA) gaat voortaan jaarlijks 100.000 euro subsidie geven aan het Vlaams meldpunt Ouderenmisbehandeling in Zottegem. Dit meldpunt wordt totnogtoe voornamelijk gefinancierd door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
Het meldpunt begon lokaal in het sociaal huis Pandora in Zottegem, een initiatief van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Vlaamse Ardennen. Sinds enige tijd zijn er in elke provincie steunpunten en dient het meldpunt voor gans Vlaanderen. Vrijdag werden in Schaarbeek de resultaten van het voorbije werkjaar gepresenteerd.

Er kwamen 437 meldingen binnen en dat zijn er 30 meer dan het jaar ervoor. In 38% van de gevallen was een interventie noodzakelijk. In de andere gevallen betrof het een vraag om advies of informatie. Het zijn vooral hulpverleners en familieleden die aan de alarmbel trekken. Slechts 16% van de binnengekomen meldingen komen van de oudere zelf. In veel gevallen blijken de ouderen het slachtoffer te zijn van hun kind(eren). Ouderenmisbehandeling betreft niet nalleen fysische mishandeling maar evenzeer psychische en financiële misbehandeling.
Na de voorstelling van de cijfers maakte minister Vervotte de subsidie voor het meldpunt bekend. Hiermee geeft de Vlaamse overheid het signaal dat het meldpunt een sleutelrol moet blijven spelen in de Vlaamse aanpak van de ouderenmisbehandeling. Het is belanrgijk dat de bekendheid van het meldpunt toeneemt zodat meer mensen bereikt kunnen worden zegt Vervotte.