Skip to content

johan van bever

advertentie

Op 15 juni vwordt voor de tweede keer wereldwijd de aandacht gevestigd op ouderenmisbehandeling. Ook in Vlaanderen nemen de gevallen van misbehandeling van ouderen toe door de vergrijzing van de bevolking. Desondanks blijft het probleem in de taboesfeer hangen. Het Vlaams Meldpunt Ouderenmisbehandeling, gevestigd in Zottegem, organiseert nu in samenwerking met de verschillende provinciale steunpunten een studiedag rond het onderwerp.

Deze studiedag vindt plaats in Schaarbeek op 15 juni. Als slotstuk van deze internationale studiedag rond ouderenmisbehandeling kondigt het Vlaams Meldpunt met trots de première aan van het toneelstuk ,,Georges''. Dit toneelstuk is geregisseerd door René Verreth met in de hoofdrol Manu Verreth. Het stuk gaat over ouderenmisbehandeling in de eigen thuissituatie. De première vindt plaats op 23 juni om 19 uur in cultureel centrum De Woeker in Oudenaarde.