Skip to content

johan van bever

advertentie
Op 25 januari belegt SV Zottegem een bijzondere algemene vergadering. Dit kadert in de financiële problemen waarmee de club kampt. Intussen gaat men op zoek naar een crisismanager. Het is de bedoeling dat die tijdens de vergadering aangesteld wordt. Tot dan stelt de club zichzelf onder integrale curatele. Dat betekent dat het bestuur enkel nog betalingen doet aan bevoorrechte schuldeisers zoals de sociale zekerheid, BTW, de bedrijfsvoorheffing en de banken. Het bestuur en het jeugdcomité zullen in januari wekelijks samenkomen om de stand van zaken te bekijken.