Skip to content

johan van bever

advertentie

Op 30 juni laten acht jongeren zich oplsuiten op de twee bovenverdiepingen van het swingcafé Vita op het Stationsplein van Zottegem. Vanaf de tweede dag moet er dagelijks een kandidaat verdwijnen. Wie het langst blijft zitten wint het spel. Acht camera' s registeren alle bewgeingen en die worden 24 uur per dag op drie grote schermen getoond in het café op de benedenverdieping. In het café wordt gestemd op wie moet vertrekken. De drie overblijvers spelen de finale. De deelnemers mogen geen enkel contact hebben met de buitenwereld. De acht kandidaten zijn al aan het aftellen en zamelen intussen geld in. Dat was de eerste opdracht die de kandidaten kregen. De resterende opdrachten volgen tijdens het spel zelf. Het ingezamelde geld zullen de kandidaten schenken aan het sociaal huis Pandora in Zottegem.

In Zottegem heeft de cultuurschepen Dirk Van Herzeele een prik uitgedeeld aan Wetteren omwille van het signalisatiebeleid in de gemeente. Het gemeentebestuur van Wetteren had een e-mail gekregen van de dienst cultuur van de stad Zottegem met de vraag om langs gemeentewegen reclamebordjes te mogen plaatsen voor het jaarlijkse Zoetegemfestival. Dat vindt plaats vanaf 30 juni tot 8 juli. De gemeente geeft hiervoor geen toestemming omdat het gaat om een evenement buiten de gemeente. Tijdens de voorstelling van Song City in Zottegem, een evenement dat plaats vindt tijdens het Zoetegemfestival, verwees de schepen van cultuur Dirk Van Herzeele naar die weigering. Bij ons in Zottegem is cultuur voor iedereen zei hij.

De brandweerkorpsen van Herzele en Zottegem zijn donderdagavond moeten tussenkomen na het hevig onweer. Enkele straten stonden blank en verschillende kelders liepen onder water.

WILLY DE BOCK UIT ZOTTEGEM MET BRAKELHOEN EUROPEES KAMPIOEN
Maandagavond is in Zottegem Willy De Bock ontvangen door het stadsbestuur. Willy De Bock werd Europees kampioen tijdens de kleinveetentoonstelling in Leipzig. Hij deed dat met een brakelhoen, een hoenderras dat hij sinds 15 jaar fokt.

Het stadsbestuur van Zottegem heeft advies gegevenvoor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Zottegem dat opgemaakt wordt door het provinciebestuur. Vooral wat betreft het deelgebied Spelaan zijn er opmerkingen. Daarin zegt het stadsbestuur dat de nabestemming van Krypton en Sotto’s best in de lijn van oorspronkelijke gewestplanbestemming zou liggen, namelijk ambachtelijke bedrijvigheid of KMO’s. Het stadsbestuur wenst in die omgeving geen kleinschalige handelsfunctie teneinde de handelsactiviteiten in het centrum van Zottegem te beschermen.

Op 15 juni vwordt voor de tweede keer wereldwijd de aandacht gevestigd op ouderenmisbehandeling. Ook in Vlaanderen nemen de gevallen van misbehandeling van ouderen toe door de vergrijzing van de bevolking. Desondanks blijft het probleem in de taboesfeer hangen. Het Vlaams Meldpunt Ouderenmisbehandeling, gevestigd in Zottegem, organiseert nu in samenwerking met de verschillende provinciale steunpunten een studiedag rond het onderwerp.