Skip to content

johan van bever

advertentie

Het provinciebestuur en de gemeentebesturen zouden in hun adviezen het plaatsen van gsm-masten niet langer meer mogen toestaan in buurten waar veel kinderen verblijven zoals scholen of jeugdverenigingen. Dat zei provincieraadslid Dirk Bafort (VB) uit Eeklo woensdag tijdens de provincieraad.

Dirk Bafort verwijst naar enkele studies waarin aangetoond wordt dat de nabijheid van gsm-masten en de gsm-toestellen zelf schadelijk zijn voor de gezondheid. Uit een aantal epidemiologische studies blijkt volgens de Wereld Gezondheids Organisatie dat het aantal kankergevallen binnen een straal van 300 meter rond een gsm-mast drie tot viermaal hoger ligt dan normaal. Een andere studie toont aan dat bijvoorbeeld ooievaars die op minder dan 200 meter van een gsm-mast hun nest maakten tot 40% minder nakomelingen hebben dan hun soortgenoten buiten het stralingsveld.
Zelfs het gebruik van een gsm-toestel is gevaarlijk zegt Bafort, zelf een arts. De straling van een gsm dringt zelfs bij kort gebruik diep door in de hersentjes van kinderen. De effecten zijn zichtbaar en meetbaar tot een uur na het beëindigen van het gesprek. Wereldwijd onderzoek toont ook DNA-schade aan bij gsm-gebruikers. Een aantal Vlaams kinderartsen wil een verbod op het gsm-gebruik bij kinderen en tieners jonger dan 16 jaar. Ook zwangere vrouwen zouden beter geen gsm gebruiken.
Dirk Bafort vraagt nu dat de provincie en de gemeentebesturen het voorzorgsprincipe hanteren en de bevolking het basisrecht op bescherming van de gezondheid geeft, zoals het in de grondwet is vastgelegd. Het Vlaams Belang-raadslid vraagt de provincie om deze studies in rekenschap te nemen bij een advisering met betrekking tot het plaatsen van gsm-masten nabij scholen, naschoolse opvang, jeugdverenigingen en sport- en speelterreinen. Hij vraagt ook om de Oost-Vlaamse gemeenten attent te maken op het voorzorgsprincipe.
Gedeputeerde Sander Vercamer (CD&V/N-VA) ziet hierin geen taak weggelegd voor de provincie. De provincie volgt in haar adviezen de geldende wetgeving en men kan moeilijk het gsm-gebruik verbieden zegt Vercamer. In dat geval moet dat ook gebeuren met het gebruik van alcohol en tabaksproducten.