Skip to content

johan van bever

advertentie
Natuurpunt Herzele organiseert een voordracht over marterachtigen op vrijdag 10 februari.

Roofdieren zoals vossen en marterachtigen hebben altijd al in een speciale relatie tot de mens gestaan. Vanouds werden zij bejaagd en bestreden om reden van al dan niet vermeende 'schadelijkheid' waardoor ze zeer zeldzaam werden of zelfs helemaal uitgeroeid raakten. Vandaag genieten de meeste soorten een zekere vorm van bescherming, maar ondertussen rijzen alweer klachten over schade van bijvoorbeeld vossen, maar ook van steenmarters. Gastspreker is Koen Van Den Berge van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. De voordracht begint om 20 uur in de Wattenfabriek, Solleveld 35, Herzele. De inkom is gratis.