Skip to content

johan van bever

advertentie
Natuurpunt Herzele zal zich de komende weken ontfermen over de padden. Die beginnen aan hun trek en moeten daarvoor gevaarlijke wegen oversteken.

De padden komen uit hun winterslaap en trekken massaal naar nabijgelegen vijvers en poelen om daar te paren en eitjes af te zetten. Dit doen ze voornamelijk 's nachts. Deze paddentrek is op sommige plaatsen een gevaarlijke onderneming voor de diertjes. Zij trekken immers in rechte lijn en kruisen daarbij dikwijls autowegen, met het risico doodgereden te worden. Natuurverenigingen proberen dit te verhelpen door overzetacties te organiseren. Hierbij worden trekroutes deels afgesloten met een laag scherm of folie, en worden emmers ingegraven waarin de diertjes dan in opgevangen worden. s' Morgens worden zij dan uit de emmers geraapt en veilig naar de overkant van de weg gebracht. Landbouwwegen kunnen worden afgesloten voor het verkeer tijdens de nacht. Bij vorige controles werd vastgesteld dat de Ternatstraat en Brielstraat tussen Herzele en Hillegem zo’n typische wegen zijn. Ondanks het feit dat deze wegen enkel toegankelijk zijn voor landbouwers en aangelanden, werd vastgesteld dat zij dikwijls als een verbindingsweg worden gebruikt tussen Hillegem en Herzele. Vorig jaar werden daar tientallen dode padden aangetroffen. Natuurpunt Herzele zal in overleg met de gemeentelijke overheid naar een oplossing zoeken om te voorkomen dat zich dit in het voorjaar herhaalt. De weg tijdelijk afsluiten is uiteraard de meest aangewezen optie, maar niet altijd de meest praktische. Voor de toekomst moet uiteraard worden gezocht naar een structurele en duurzame oplossing zoals bijvoorbeeld een vaste afsluiting of een amfibieëntunnel. Sowieso zullen op de bovenvermelde plaatsen in de komende weken waarschuwingsborden worden geplaatst om de gebruikers te wijzen op dit jaarlijks terugkerend fenomeen van de paddentrek.