Skip to content

johan van bever

advertentie
Een losse gedachtenwisseling over de toekomst van de begraafplaatsen in groot-Herzele bracht aan het licht dat slechts een minderheid gewonnen is voor een centrale begraafplaats. Mogelijk komt er een volksraadpleging. Groot-Herzele heeft 9 begraafplaatsen voor 8 deelgemeenten. Ee is overal nog capaciteit, enkel in Woubrechtegem zijn de plaatsen quasi volledig ingevuld. Op 5 begraafplaatsen is ontruiming een moeilijke zaak omdat er geen plaats is om die stoffelijke resten te deponeren. Daarnaast zijn er veel verwaarloosde graven met scheef gezakte zerken. Gemeenteraadslid Luc Hoorens van open VLD riep op tot een open gedachtenwisseling over de toekomst van de begraafplaatsen. Hijzelf pleit voor een centrale begraafplaats voor groot-Herzele. Maar dat pleidooi had maar weinig bijval. CD&V & Partners vindt het belangrijk da elke deelgemeenten een begraafplaats behoudt. SP.A vindt dat er zich nog geen acute problemen stellen en wil de zaak in de toekomst goed opvolgen en tot die tijd de bestaande situatie behouden. N-VA heeft geen uitgesproken mening maar vindt het toch belangrijk dat elke gemeente een begraafplaats heeft maar dat mag er niet toe leiden dat er twee begraafplaatsen per gemeente zouden komen als het eerste vol ligt. Een minibevraging bij een deel van het gemeentepersoneel toont aan dat de meningen erg verdeeld zijn. 9 op de 30 bevraagden is voor een centrale begraafplaats, 10 op 30 voor het behoud van de bestaande toestand en 11 op 30 voor drie begraafplaatsen, verspreid over zuid, centrum en noord. Een voorstel van CD&V & Partners om hierover eens een volksraadpleging te houden werd niet meteen weggewuifd. Maar in dat geval zal men de bevolking heel goed moeten informeren over de voor- en nadelen van elke mogelijkheid. Als men dat niet doet, zal iedereen voor een begraafplaats rond de eigen kerktoren kiezen.