Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeenteraad van Herzele maakt er zich zorgen over dat de burgers en de gemeente zelf financieel nadeel zullen ondervinden van de vennootschapsbelasting die intercommunales voortaan moeten betalen.  Sinds 1 januari vallen de intercommunales onder het stelsel van de vennootschapsbelasting. Hierdoor zullen zij meer belastingen moeten betalen en nu wordt gevreesd dat dit doorgerekend zal worden aan de consument of aan de aangesloten gemeenten. Op voorstel van gemeenteraadslid Jo De Loor zal het gemeentebestuur een voorstel tot motie opmaken. In die motie wil het gemeentebestuur geen oordeel vellen of intercommunales al dan niet onder het stelsel van de vennootschapsbelasting moeten vallen want dat is een bevoegdheid van de regering. De gemeente wil wel in de motie vragen dat de betaalde belastingen niet doorgerekend mogen worden aan de bevolking.