Skip to content

johan van bever

advertentie
In Herzele is de meiboom gezet op het eerste bouwblok van de Zilvertorens aan de Lindestraat.
Het is een symbolisch ritueel dat gebruikt wordt om vruchtbaarheid af te dwingen en als het om gebouwen gaat om het geluk van de toekomstige en gebruikers af te dwingen. De ruwbouw van het eerste bouwblok is klaar en de meiboom werd bovenop het gebouw geplaatst. In dat eerste blok zal ruimte zijn voor 24 woongelegenheden. Een tweede blok is in voorbereiding. Dat telt 38 wooneenheden en de infosessies voor de verkoop ervan starten volgende week. Zilvertorens bouwt de blokken en het OCMW van Herzele staat in voor de zorg van de bewoners. Na het tweede blok zal er wat getemporiseerd worden. Men zal afwachten hoe groot de vraag naar nog meer bijkomende wooneenheden zal zijn. Ook de sociale bouwmaatschappij Denderstreek is van plan om een blok te bouwen maar in dat dossier blijft het voorlopig windstil.