Skip to content

johan van bever

advertentie
Heel wat grachten in Herzele zitten verstopt door sluikstort. "Allerlei straten open hierdoor het risico om onder water te staan en dat kan aanleiding geven tot gevaarlijke situaties," meent gemeenteraadslid Lotte Van Steeberghe. "We dringen aan op een strikte planning voor het onderhoud van de grachten". Volgens schepen Jan Van Damme worden de verstoppingen vaak veroorzaakt door sluikstort en snoeisel. "Dat komt in de buizen terecht. Zo hebben we tientallen buizen moeten ontstoppen. We hebben een onderhoudsplan maar we werken eerst waar de nood het hoogst is".