Skip to content

johan van bever

advertentie
Natuurpunt Herzele vindt de toelating die het gemeentebestuur gaf voor motorcross in Borsbeke in volle broedperiode onaanvaardbaar.
Het gemeentebestuur van Herzele heeft, ondanks de vele bezwaren van Natuurpunt, de toestemming verleend om op 2 en 3 april, een motorcross te organiseren in de landschappelijk zeer fraaie omgeving van Wijteveld te Borsbeke. "Na de vele commotie met de motorcross in “Hof ter Goten” zorgt de gemeente nu voor een nieuw probleemdossier" zegt Natuurpunt. De gemeente verzekert dat het in Borsbeke gaat om een uitzonderlijke toelating, die volgend jaar niet zal herhaald worden. "De laatste tijd stelt Natuurpunt meer en meer vast dat het beleid van de gemeente Herzele weinig rekening houdt met natuur en landschap. De vele argumenten en bezwaren van Natuurpunt tegen de aanvraag voor de motorcross, werden door het college allemaal van tafel geveegd. De omloop is gelegen in een zeer fraai landschap en in de directe omgeving van mooie natuur- en bosgebieden. Ook broeden er meerdere steenuilen, een soort waarvoor Natuurpunt Herzele, vaak in goede samenwerking met het gemeentebestuur, veel inspanningen heeft geleverd voor het behoud en bescherming van de populatie".