Skip to content

johan van bever

advertentie
De OCMW-raad heeft unaniem het licht op groen gezet voor de bouw van en nieuw rusthuis in de Lindestraat in Herzele.

Binnenkort staren al de werken voor de verbouwing van de cafetaria. Later wordt het oude rusthuis vervangen door een nieuwbouw met 120 woongelegenheden. momenteel telt Herzele er 70 en dat is veel te weinig. Het gebouw is trouwens 30 jaar oud en in verval. Nu kunnen de eerste stappen gezet worden. Het OCMW koopt een perceel grond voor 1.176.718 euro. De grond waar het huidige rusthuis staat wordt later verkocht voor 1.367.000 euro. De vzw Vincentius zal op eigen kosten het Woonzorgcentrum bouwen en dat moet einde 2017 klaar zijn. OCMW-raadslid Dirk Van Melkebeke vreest dat de betaalbaarheid in het gedrang zal komen. De prijzen in het nieuwe rusthuis bedragen 53 euro per dag en dat is 17% meer dan de huidige ligdagprijzen. "Niet veel mensen zullen dat kunnen betalen en daarom stel ik voor om de prijzen met maximum 10% duurder te maken, tot 50 euro per dag". Daar ging de raad niet op in. "Nu is het al heel goedkoop," antwoordt voorzitter Rita Vandenoostende. "Er komen mooie en ruim kamers. Het OCMW springt bij als het nodig is. Goedkoper werken kan niet, het is de reƫle kostprijs". Door een hervorming van de subsidieregeling zou vanaf 2018 per dag en per kamer ook een subsidie toegekend worden.